Video

GIẢI PHÁP TRUYỀN THANH THÔNG MINH

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH THÔNG MINH IP 4G

Ngày Đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM
Truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin, ở đây là bộ thu truyền thanh thông minh IP 4G mới nhất hiện nay. Với các giải pháp đồng bộ, ứng dụng cho mọi địa hình, mọi nhu cầu hiện nay sẽ đem tới cho các đơn vị phát thanh .